SBC

Una placa computadora u ordenador de placa reducida (en inglés: Single Board Computer o SBC) es una computadora completa en un sólo circuito.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://sites.google.com/view/raspberryargentina/bibliograf%C3%ADa-raspberry-pi?authuser=0&fbclid=IwAR3N3OvxMOlRRVJ_8cbiCqzNk3jhAAA2vV_-GGq-ASG0mMCU0Kqi1Anltp8

https://sites.google.com/view/raspberryargentina/bibliograf%C3%ADa-raspberry-pi/bibliograf%C3%ADa-raspberry-pi-parte-2?authuser=0&fbclid=IwAR1q1lTEi7x7K2jv0DbwVr86byPrpiGhQP4pkx61URyE5QiVlQPGPgg4yD8

 

https://www.programoergosum.com/cursos-online/raspberry-pi

https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

https://descubrearduino.com/category/arduino/tutoriales-de-arduino/ 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

simulador en línea

https://www.tinkercad.com/